skip to Main Content
Splenektomi (Dalak Ekstirpasyonu)

Splenektomi (Dalak Ekstirpasyonu)

Post Series: cerrahi mudahaleler

Splenektomi

Dalak Ekstirpasyonu

Dalak Ekstirpasyonu

Dalak Ekstirpasyonu operasyonu kedilerin dalağının çıkarılması olarak adlandırılır. Nispeten nadir olarak yapılan cerrahi bir işlemdir. Genellikle malign neoplazi durumlarında ortaya çıkmaktadır.

İskemik tıkanıklık veya sekonder generalize dalak büyümesi ;

infiltratif hastalığa sebeptir.
Kedilerde splenektomiyi tetikleyici en yaygın hastalıklar; mast hücre tümörleri, lenfoma ve miyeloproliferatif hastalıklar , hemangiosarkomadan köken alabilirler.
Genellikle tavsiye edilir, ancak dalağın çıkarılması sırasında metastazlar (yayılmalar) mevcut olabilir.
Ameliyat öncesi sağlık, iştah ve ağırlık durumuna bağlı olarak; hayatta kalma süreleri 2-36 ay arasında değişir.
Kedilerde kalıtsal hemolitik anemi ile ilişkili klinik belirtiler splenektomi ile iyileştirilemez. Bunlar;

– Piruvat kinaz eksikliği: Abyssinian, Somali, Domestic shorthair
– Artan eritrosit osmotik kırılganlık: Abyssinian, Somali, Domestic shorthair
– Porfiri: Siyam, Domestic shorthair

Bazı immün aracılı hastalıklar için gerçekleştirilebilir.
Splenektomi sonrası hayatta kalmanın ana belirtisi kilo kaybı ve beslenme durumudur.

Haemobartonellosis

Dünyanın her yerinde hayvanlarda yaygın olan Haemobartonella türleri, Türkiye’de; sığır, fare, kedi
ve köpeklerde tespit edilmiştir. Haemobartonella kanda ikiye bölünerek çoğalır. Eritrositlerin üzerinde
yan yana dizilmiş coccilerden oluşan ince çubuklar halinde görülürler. Plasmada nadiren serbest
olarak bulunurlar. Enfeksiyonu genellikle belirsizdir. Nadiren klinik hastalık oluştururlar. Splenektomi
etkenlerin daha fazla ve daha kolay görülmelerini sağladığı gibi klinik semptomları da alevlendirir.
Anemi gelişmiş, dalağı büyümüş ve splenektomi yapılmış hayvanlarda hastalık göz önüne alınmalıdır.
Genelde Arthropoda ile taşınan etkenler oral ve parenteral yollarla da nakledilebilir. Tetracycline,
oxytetracycline, chlortetracycline, neosalvarsan ve aureomycine tedavide oldukça etkilidir.

görülen hayvanlar; Fare, Köpek, Kedi, Sığır, Haemobartonellosis

 

 

 

Back To Top