skip to Main Content
Infeksiyöz Canine Hepatitis “Blue Eyes”

Infeksiyöz Canine Hepatitis “Blue Eyes”

Post Series: cerrahi mudahaleler

İnfeksiyöz Canine Hepatitis “Blue Eyes”

Infeksiyöz Canine Hepatitis “Blue Eyes”

Enfeksiyoz canine hepatitis, canine adenovirus tip 1 (CAV-1) virusunun neden olduğu, her yaştan köpekleri etkileyen, başta karaciğer olmak üzere diğer vücut organlarını da etkileyen şiddetli viral bir hastalıktır. Enfeksiyoz canine hepatitis başta karaciğer olmak üzere sindirim sistemi, solunum sistemi ve sinir sistemini etkileyen ateşli ve bulaşıcı bir viral hastalıktır. Bu hastalıkta genellikle karaciğer etkilendiğinden adı hepatit olarak geçmekle beraber zaman zaman da mavi göz hastalığı olarak literatürde yer almaktadır.

Bulaşma nasıl Olur?:

Hasta hayvanların burun akıntıları ve idrarları ile virus etrafa yayılır ve tüm dünyada yaygın olarak görülür. Hastalığı atlatan iyileşen köpekler 9 aydan fazla idrarlarıyla etkeni etrafa bulaştırmaya devam edeceklerdir.İyileşseler bile etkeni çevreye ve diğer köpeklere bulaştıracaklardır.Prime bulaşma yolu hasta köpekle temastır.Kontamine gezi alanları,kafesler,mama kapları,eller,ayakkabılar..vb.kaynaklar virusun bulaşmasına aracılık yaparlar. Hastalığa her yaştan köpek yakalanabilir. Ancak yavrular çok daha duyarlıdır.

Enfeksiyöz Köpek Karaciğer Yangısı

Belirtiler Nelerdir?:

Başlangıçta, virus tonsilleri(bademcikleri) ve larynx(gırtlak-boğaz)’i etkiler ve boğaz ağrısı, öksürük, ve bazen de pneumoniye(zatürre) neden olur. Virus kana karıştığında gözler, karaciğer, ve böbrekleri etkileyecektir. Gözlerin parlak ve şeffaf bölümü, kornea olarak adlandırılır, ve virus nedeniyle yaklaşık 10 gün sonra kızarık ve bulanık görünür. Bu korneada ödem gelişmiş olduğunu gösterir. Gözlerdeki bu durum hastalığın “hepatitis blue eye” olarak isimlendirilmesine neden olur.(Mavi göz karaciğer yangısı ) .

Karaciğer ve böbrek de aynı derecede hasar görür,epilepsi,susuzluğun artması,kusma ve/veya ishal bildirilmiştir.Karaciğer; Adenovirus enfeksiyonuyla ağır bir şekilde etkileniyorsa halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, mukozalarda sarılık ve sonuç olarak ölüm şekillenir.

Akut (hızlı gelişen) olaylarda; yüksek ateş, ağız mukozasında yer yer kanamalar, şiddetli konjiktivitis, tonsillitis, farengitis ve lenflerin büyümesi dikkati çeker. Sonuçta karaciğer ve vücutta gelişen iç kanamalar ve hücre tahribatları nedeni ile hasta ölür. Çok genç olan yavrular önemli belirti göstermeden kısa süre içinde ölürler. Hafif seyreden bazı olgularda hastada kronik karaciğer bozuklukları gelişebilir.

Enfeksiyöz

Tedavi ve Korunma Nasıldır?:

İnfeksiyoz canine hepatitis için spesifik bir tedavi şekli yoktur. İntravenöz sıvı tedavisi ve destek tedavisi dışında etkin bir tedavi şekli maalesef yoktur. Neyse ki, erişkin köpeklerin ve yavru köpeklerin bu virusa karşı bağışıklıklarını sağlayabilmek için mükemmel aşılar mevcuttur. Aşılar adenovirus tip 1 ya da tip 2 suşlarını içerirler. Adenovirus tip 2 (CAV-2) köpekteki öksürüğün sebebidir. Çünkü viruslar aynı türdendirler, birbirine çok benzerler , aşılar viruslara karşı bir çapraz koruma sağlarlar. Modern aşılar suşlardan birini; ya CAV-1 ya da CAV-2′ yi içerirler, ikisini birden içermezler. Mevcut aşılar genellikle CAV 2 içermektedirler çünkü yapılan çalışmalarda CAV 1’in kalıcı böbrek hasarı, üveitis, mavi göz hastalığı yaptığı belirlenmiştir. CAV 2’nin herhangi bir yan etkisi gözlenmemiş ve CAV 1 e karşıda koruma sağladığı tespit edilmiştir. Böylece, birine karşı gelişen bağışıklık diğerine karşıda gelişir (çapraz reaksiyon) ve hem öksürük hem de karaciğer yangısına karşı bağışıklık sağlanmış olur.

Yavru ve genç köpeklerde tedaviler çoğunlukla başarısızdır! Onu korumanın tek yolu aşılamadır.

İlk Aşılama;6 haftalık ya da daha büyük köpeklere 3’er hafta arayla 3 doz uygulanır. Yıllık koruma sağlanır ve aşı her yıl tek doz olarak tekrarlanmalıdır.

Riskler Nelerdir?

Aşılanmamış tüm köpekler her yaşta risk altındadırlar, bununla beraber, hastalık 1 yaşın altındakilerde daha yaygındır. Ölüm ilk belirtinin görülmesinden yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşecektir. Ölüm öylesine ani ve beklenmedik gerçekleşir ki hastanın zehirlenmiş olduğundan şüphelenilir.

 

İnfeksiyöz Canine Hepatitis “Blue Eyes”

 

Back To Top